Meč

Meč

Skutočné meče vážili niekoľko kilogramov. Žliabok v čepeli slúži na odtekanie krvi. Meč bol výsadou najbohatších vrstiev. Meč rezal aj pri ľahkom dotyku. Ak sa vám zdajú fakty uvedené vyššie podozrivé, gratulujeme! Ani jeden z výrokov nie je univerzálne pravdivý. V...